66. årgang 2003
Dansk Teologisk Tidsskrift redigeres af:
Niels Henrik Gregersen, Martin Schwarz Lausten, Mogen Müller og Kirsten Nielsen


 • Nr. 1/2003
  Indhold:
  Bent Flemming Nielsen: Hvor praktisk er den praktiske teologi?
  Søren Holst: Hvilke Dødehavstekster er 'sekteriske'?
  Ole Davidsen: Gave og tægt. Om udvekslingens centrale rolle i en semiotisk undersøgelse af de bærende betydningsstrukturer i urkristen religion/nytestamentlig teologi
  Mogens Müller: Oversættelser af ikke-bibelske oldjødiske og oldkristne tekster
  Ny litteratur

(396 kb)

 • Nr. 2/2003
  Indhold:
  Kasper Bro Larsen: Viden og erkendelse i Johannesevangeliet
  Finn Damgaard: Hinsides typologisk og allegorisk fortolkning
  Lars Christian Vangslev: Den tyske Cicero
  Lars Reuter: Tridentiums retfærdiggørelsesdekret
  Niels Grønkjær: Gift og modgift
  Ny litteratur

(357 kb)

 • Nr. 3/2003
  Indhold:
  Karen Martens: Jubilæerbogens brug af Masterna i sin genskrivning af Exodus
  Anna Vind: Luther versus Latomus. En strid om ord
  Anders Elmeskov: Kampen om dialog. Kristne og muslimske forestillinger om interreligiøs dialog
  Ny litteratur

(348 kb)

 • Nr. 4/2003
  Indhold:
  Hans J. Lundager Jensen: Ilden mellem himmel og jord
  Else K. Holt: Er Gud det levende vand?
  Pernille Carstens: Fri bevægelighed
  Kirsten Nielsen: "Ja, jord er du ..."
  Bo Kristian Holm: Bekendelse mellem relativering og uniformering
  Ny litteratur

(443 kb)