72. årgang 2009
Dansk Teologisk Tidsskrift redigeres af:
Niels Henrik Gregersen, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen og Kirsten Nielsen


 • Nr. 1/2009
  Indhold:
  Jan-Olav Henriksen: Begjærets kristologi, begjærets frigjøring
  Esben Thusgård: Dramatisk teologi
  Jesper Tang Nielsen: Sansningens phaneroscopy
  Jens Holger Schjørring: Om Regner Birkelunds Grundtvig-disputats
  Ny litteratur

(330 kb)

 • Nr. 2/2009
  Indhold:
  Thomas L. Thompson: Imago dei
  Claudia Welz: Frihed til kærlighed hos Luther og Kierkegaard
  Arne Grøn: Religionsfilosofi eller metafysik?
  Kåre Berge: Bibelteologi som skrift?
  Ny litteratur

(430 kb)

 • Nr. 3/2009
  Indhold:
  Hallgeir Elstad: Til erstatning for Pontoppidan
  Ulrik B. Nissen: Forsoning og ret
  Maria Louise Odgaard Møller: Barmhjertig og ubekymret
  Mogens Müller: Johannes Horstmanns genoptagelse af Søren Kierkegaards paradokskristologi
  Ny litteratur

(360 kb)

 • Nr. 4/2009
  Indhold:
  Robert W. Jenson: Kristendommen og religionerne
  Ninna Jørgensen: Jean Calvin (1509-1564) - i 500-året for hans fødsel
  Thomas Emil Horneman-Thielcke: Jeg tror for at elske
  Niels Henrik Gregersen: Tre slags panteisme: et forsøg på en begrebsafklaring
  Gerd Theissen: Eskatologiens udvikling hos den historiske Jesus
  Ny litteratur

(360 kb)