74. årgang 2011
Dansk Teologisk Tidsskrift redigeres af:
Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen


 • Nr. 1/2011
  Indhold:
  Hans J. Lundager Jensen: Abraham, høflighedens ridder
  Ole Davidsen: Fjendekærlighed og vennehad
  Anders Klostergaard Petersen: Påtvungen gavmildhed i 2. Korinterbrev
  Kasper Bro Larsen: Nærmere Gud
  Thomas Hoffmann: Pagter i Koranen

  Anmeldelser af bøger om Peter, indvandrerpolitik, norrøn lægmandstro og nordiske kirkeordninger.

(450 kb)

 • Nr. 2/2011
  Indhold:
  Thomas Lederballe Pedersen: Materialkultur og territorialbevidsthed i Acta
  Lars Albinus: Spejlets gåde
  Mads Peter Karlsen: Kristendommens aktualitet som viljen til sandhed
  Asle Eikrem: Dogmatik som samtidsteologi
  Niels Henrik Gregersen: Samtidsteologiens fokus og horisont
  Anmeldelser om Bugenhagen, retsteori og religion og normativitet

(360 kb)

 • Nr. 3/2011
  Indhold:
  Claudia Welz: Fortidens fremtid
  Günter Bader: Navn og parallelisme
  Mogens Müller: Septuagintas betydning som en hellenistisk udgave af Det Gamle Testamente
  Niels Henrik Gregersen: Guds omskiftelighed eller Guds bevægelighed?
  Anmeldelser om Q, Det Nye Testamente, oldkirkelige perikoper, Melanchthon, Bugenhagen og Barth.
Køb
(400 kb)

 • Nr. 4/2011
  Indhold:
  Gerd Theissen: Om at forstå Bibelen i den moderne verden
  Rasmus H.C. Dreyer: Hans Tausen -Kampen for en dansk Luther
  Hallgeir Elstad: Et grundtvigiansk fakultet
  Heinrich Assel: Er luthersk politisk teologi valgbeslægtet med liberalisme og republikanisme?
  Niels Mattsson og Mads Peter Karlsen: Kan magten fornuftsbestemme religionen?
  Anmeldelser om trinitet og skabelse, Karl Barth, gudstjenesten, decorumkravet for præster og retsteologi
Køb
(420 kb)